Conditii de calatorie ANAT

Conditii de calatorie ANAT

Bulgaria

Actualizare din 7 mai 2021

Bulgaria se află în situație de urgență epidemiologică, care a fost prelungită până la data de 31 mai 2021.

1. Condiții de intrare pe teritoriul Bulgariei:

Intrarea în Bulgaria este permisă cetățenilor români cu condiția prezentării unuia dintre următoarele documente:

 • certificat medical care atestă finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19, mai vechi de 14 zile (documentul trebuie să conțină numele persoanei, data nașterii, datele la care au fost efectuate dozele de vaccin, denumirea comercială și numărul de identificare a lotului vaccinului efectuat, denumirea producătorului/posesorului licenței de utilizare, statul emitent și denumirea organului competent care a eliberat documentul).
 • un document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19,efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 15 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document (rezultatul testului PCR sau rapid antigen trebuie să conțină numele și prenumele persoanei, datele laboratorului care a efectuat testarea, data la care a fost efectuată testarea PCR sau testul rapid antigen pentru COVID-19 și rezultatul pozitiv, care să permită interpretarea documentului).
 • un document care atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Bulgaria sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19 dintre cele menționate în anexa II din ordinul Ministrului Sănătății din Bulgariaefectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii, considerate de la data efectuării testării, înscrisă în documentul respectiv (documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie să conțină numele și prenumele persoanei, datele laboratorului care a efectuat testarea, data efectuării testării, metoda testării și rezultatul negativ care să permită interpretarea documentului).

Sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unuia dintre documentele menționate anterior următoarele categorii de persoane:

 • conducătorii de autocar, care efectuează transport internațional de pasageri;
 • conducătorii camioanelor care efectuează sau finalizează transport internațional de mărfuri, la intrarea pe teritoriul Bulgariei;
 • membrii echipajelor navale și persoanele angajate în întreținerea navelor, care, la intrarea pe teritoriul Bulgariei, sunt în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • membrii echipajelor aeronavelor, care efectuează zboruri de la și către aeroporturi publice pe teritoriul Bulgariei și personalul tehnic asimilat;
 • lucrătorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica Macedonia de Nord, cu scopul îndeplinirii activității ca angajat sau liber profesionist, precum și persoanele care locuiesc în statele menționate și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către Bulgaria, în scopul îndeplinirii activității, ca angajat sau liber profesionist;
 • elevii și studenții care locuiesc în Grecia, Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord și România și care călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Bulgaria în scopuri educaționale, precum și elevii și studenții care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România în scopuri educaționale;
 • persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria.

Este interzisă, cu titlu temporar, intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a tuturor persoanelor care sosesc din India, Bangladesh, Brazilia și state din Africa. Excepții de la această interdicție:

Persoanele care sosesc din Egipt, Algeria, Tunisia, Maroc, Mali, Niger, Ciad, Sudan, Eritreea, Etiopia, Somalia, Republica Centrafricană, Gabon, Congo, Nigeria, Benin, Togo, Coasta de Fildeș, Liberia, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Burkina Faso, Sudanul de Sud, Guineea, Guineea Bissau și Madagascar pot intra pe teritoriul Bulgariei, cu condiția prezentării unuia dintre documentele menționate mai sus. Statul (teritoriul) din care ajunge persoana în cauză este statul (teritoriul) – punct de plecare al călătoriei sale, indiferent de staționarea/șederea efectuată în legătură cu tranzitul prin alte state, în timpul deplasării.

2. Situația la punctele de frontieră, la intrarea în Republica Bulgaria:

Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Bulgaria și care NU se încadrează în excepțiile de la măsura obligatorie a prezentării unuia dintre documentele menționate mai sus pot intra pe teritoriul Republicii Bulgaria numai prin următoarele puncte de trecere a frontierei:

 • din România:
  • Giurgiu-Ruse, Calafat-Vidin și Vama Veche-Durankulak, Turnu Măgurele –Nicopole și Bechet-Oriahovo (acest ultim punct fiind deschis în prezent doar traficului de marfă);
  • punctele de frontieră Lipnița-Kainardja și Dobromir-Krushari sunt temporar închise.
 • din Grecia:
  • Kulata-Promachonas, Makaza-Nymphaea, Kapitan Petko Voyvoda și Ilinden – ultimele două puncte fiind deschise doar pentru camioane;
  • La punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, între orele 23.00-7.00, în ambele sensuri, este permisă doar trecerea camioanelor.
  • Traficul rutier este suspendat la punctele de trecere a frontierei Ivaylovgrad – Kiprinos și Zlatograd.
 • din Serbia: Vrashka Chuka, Kalotina și Oltomantsi;
 • din Macedonia de Nord: Gyueshevo și Stanke Lisichkovo;
 • din Turcia: Kapitan Andreevo, Lesovo și Malko Târnovo;

Aeroportul Burgas; Aeroportul Varna; Aeroportul Plovdiv; Aeroportul Sofia (Terminalul 1 și Terminalul 2);  Portul Burgas; Portul Varna.

3. Tranzit

Prin derogare de la interdicția de intrare în acest stat, se permite trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru persoanele care se încadrează în excepțiile de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Bulgaria (menționate anterior). Persoanelor aflate în tranzit nu li se solicită prezentarea unuia dintre documentele menționate mai sus. Tranzitul este permis numai în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria.

4. Desfășurarea activităților pe teritoriul Bulgariei

Toate persoanele care se află în spații publice închise sunt obligate să poarte o mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.

Toate persoanele care se află în spații publice deschise aglomerate și în care este imposibilă păstrarea distanței fizice de 1,5 metri sunt obligate să poarte o mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.

Excepții:

 • clienții localurilor de alimentație publică și localurilor unde sunt consumate băuturi, atunci când se permite frecventarea acestora;
 • practicanții de sport în spații închise și deschise, pe perioada activității fizice;
 • participanții la manifestările științifice, briefing-uri, conferințe de presă și seminarii, pe durata intervenției, cu respectarea distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți;
 • participanții (prezentatori și oaspeți) la emisiunile televizate, cu respectarea distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți;
 • copiii de până la 6 ani.

Măsura distanțării fizice este aplicată între persoanele care se află în locuri publice deschise (parcuri, străzi, stații de autobuz), cu excepția situației în care aceste persoane fac parte din aceeași familie/gospodărie.

Localurile pentru alimentație și divertisment (inclusiv cluburi și discoteci) își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor condiții:

 • utilizarea a cel mult 50% din capacitatea acestora
 • purtarea măștii de protecție de către personalul acestor localuri.

Organizarea de evenimente culturale și de divertisment este permisă, cu respectarea următoarelor condiții:

 • utilizarea a cel mult 50% din capacitatea incintei
 • respectarea unei distanțe fizice de cel puțin 1,5 m
 • purtarea de măști de protecție
 • utilizarea exclusivă a locurilor pe scaune (pentru concerte, festivaluri, teatre, spectacole de circ și alte evenimente scenice).

Organizarea de evenimente de tip congres, conferință, seminar, team building, expoziție și de alte evenimente publice cu participare fizică este permisă sub condiția utilizării a cel mult 50% din capacitatea locului unde se desfășoară, a respectării unei distanțe fizice de cel puțin 1,5 metri și a purtării măștii de protecție de către participanți.

Accesul în centrele de fitness, săli de sport, cluburi sportive și piscine este permis sub condiția utilizării a nu mai mult de 50% din capacitatea acestora și a respectării unei distanțe fizice de cel puțin 1,5 m.

5. Alte informații utile pentru cetățenii români: 

În prezent și cu caracter temporar, nu se operează zboruri directe TAROM pe ruta București – Sofia – București; există curse directe operate de compania Qatar Airways pe această rută.

A fost reluat traficul feroviar internațional între Bulgaria și România.

Au fost reluate și legăturile directe cu autocarul între România și Bulgaria.

Ambasada României la Sofia nu poate asigura transportul în tranzit, dar poate oferi informații pentru identificarea unor mijloace de transport. 

Datele de contact ale misiunii României în Bulgaria – AICI.


Grecia

Actualizare din 11 mai 2021

Din cauza situației epidemiologice actuale, autoritățile elene au anunțat prelungirea regimului de carantină totală (lockdown) pentru întreg teritoriul Republicii Elene până la data de 15.05.2021, noi măsuri urmând a fi anunțate în funcție de evoluțiile situației epidemiologice. Se mențin toate măsurile de prevenție și de izolare socială aflate în vigoare.

1. Condiții de intrare pe teritoriul Greciei:

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statelor membre ale Acordului Schengen, Emiratelor Arabe Unite, Israel, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Federației Ruse, Serbiei, Statelor Unite ale Americii sau persoanele care au rezidența permanentă în aceste state pot intra pe teritoriul elen:

 • pe cale rutieră – prin punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas și Makaza-Nymphaea (accesul prin cele două puncte de trecere a frontierei fiind posibil în intervalul 07:00-23:00)
 • pe cale aeriană, prin orice aeroport

Intrarea în Grecia este permisă în baza:

 • unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen
 • unei dovezi care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiția să fi trecut minimum 14 zile de la efectuarea rapelului. Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba engleză.

De asemenea, este necesară completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) prin intermediul paginii de internet https://travel.gov.gr, cu cel puțin 24 de ore anterior efectuării călătoriei, indiferent de statul de proveniență, de către toate persoanele care sosesc în Grecia. Nerespectarea obligației de a completa acest formular este sancționată cu o amendă de 500 de euro, potrivit legislației elene în vigoare.

Toate persoanele, cu excepția cetățenilor și persoanelor care au rezidența permanentă în statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Acordului Schengen, Australia, Republica Coreea, Emiratele Arabe Unite, Federația Rusă, Israel, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Statele Unite ale Americii, Singapore și Thailanda care intră pe teritoriul Republicii Elene (pe cale aeriană, rutieră sau maritimă), până la data de 15.05.2021, sunt supuse măsurii de autoizolare la locul de domiciliu/reședință pentru o perioadă de 7 zile.  Persoanele care sosesc în Republica Elenă pentru o ședere cu o durată mai mică de 7 zile și care nu sunt incluse în categoria menționată mai sus, trebuie să rămână în autoizolare pe întreaga perioadă în care se află pe teritoriul elen.

Rămâne în vigoare măsura efectuării în mod aleatoriu, de către autoritățile elene, a unor teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei.

Măsura prezentării la frontieră a unui test molecular negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu se aplică în cazul minorilor cu vârsta de până în 5 ani.

Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) a Republicii Elene a solicitat tuturor companiilor aeriene care operează zboruri spre acest stat să verifice, înainte de acceptarea pasagerilor pentru îmbarcare, următoarele condiții:

 • confirmarea transmiterii PLF (care este un document de călătorie obligatoriu), cu cel puțin 24 de ore anterior începerii călătoriei;
 • concordanța dintre codul QR și PLF;
 • prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, prelevat cu maximum 72 ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene.

Este restricționat accesul/interzisă andocarea pentru toate categoriile de nave/ambarcațiuni de agrement, veliere etc., excepție făcând cele care se deplasează pentru reparații. Echipajele ambarcațiunilor de agrement private sunt supuse, imediat după sosirea în port, unei perioade obligatorii de carantină de 10 zile în interiorul ambarcațiunii/navei.

Accesul persoanelor care doresc să intre în Republica Elenă pe cale maritimă este permis doar prin porturile Corfu, Patra și Igoumenitsa, acestea operând și curse de feribot, fiind necesară justificarea documentată a scopului călătoriei (motive esențiale), precum și prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării și a formularului PLF.

2. Situația la punctele de frontieră, la intrarea în Grecia:

În perioada 19.04.2021-15.05.2021, intrarea pe teritoriul Republicii Elene prin punctele de trecere a frontierei Promachonas și Nympheae se poate efectua în următoarele condiții (în intervalul orar 07:00-23:00):

 • prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene, de un laborator atestat de autoritatea națională competentă; certificatul cu rezultatul negativ al testării (redactat în limba engleză) trebuie să conțină numele, prenumele, numărul pașaportului sau al cărții de identitate a persoanei testate;
 • prezentarea dovezii de efectuare a unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiția să fi trecut minimum 14 zile de la rapel. Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie redactat în limba engleză;
 • obținerea unui rezultat negativ la testarea rapidă pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 care se efectuează în punctul de trecere a frontierei terestre de către unitățile mobile ale Secretariatului General de Protecție Civilă şi ale Organizaţiei Naţionale de Sănătate Publică (EODY). Accesul va fi permis numai persoanelor care vor obţine un rezultat negativ al testului (rezultatul se eliberează pe loc);

prezentarea formularului PLF (Passenger Locator Form), cu cod QR, acesta fiind considerat un document necesar pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene, pe orice cale de acces (se completează pe pagina de internet http://travel.gov.gr).

3. Desfășurarea activităților pe teritoriul Greciei

Este obligatorie purtarea măștii de protecție atât în interior, cât și în exterior.

Sunt interzise deplasările dintr-un județ în altul până la data de 15.05.2021 (ora 06:00), cu excepția deplasărilor pentru motive de sănătate, deces (situație în care trebuie prezentat certificatul de deces), părinți divorțați care se deplasează în interesul minorului (trebuie prezentată hotărârea judecătorească de divorț) durata deplasării fiind de maxim 48 ore sau deplasarea, o singură dată și fără posibilitatea de reîntoarcere până la data de 10 mai a.c., la reședința permanentă (este obligatorie prezentarea formularului E9 – documentul care atestă rezidența/domiciliul).

Persoanele care doresc să părăsească locuința sunt obligate să transmită un mesaj SMS la numărul 13033 sau să prezinte o declarație pe proprie răspundere, tipărită (formularul este disponibil la pagina de internet forma.gov.gr), în care să fie menționat scopul deplasării. Este obligatorie prezentarea documentelor de identitate (carte de identitate sau pașaport). Nerespectarea măsurilor este sancționată cu amendă în cuantum de 300 de euro.

Circulația pe timp de noapte este interzisă astfel:

 • în zonele cu cod roșu închis circulația este limitată în intervalul orar 21:00 – 05:00, cu excepția persoanelor care se deplasează la locul de muncă (aspect care trebuie dovedit cu un document din partea angajatorului) sau pentru urgențe medicale,
 • în restul Greciei până pe 15.05.2021, în intervalul 23:00-05:00.

Nerespectarea măsurilor este sancționată cu amendă în cuantum de 500 de euro.

Rezidenții care pleacă din Republica Elenă au obligația de a completa formularul PLF inclusiv la ieșirea din acest stat.

Începând cu data de 3 mai 2021 au fost deschise restaurantele și unitățile de consum, doar cele care dispun de terase în aer liber și cu respectarea strictă a măsurilor de distanțare socială și protecție personală.

Din 8 mai 2021 au fost redeschise plajele amenajate, cu respectarea stricta a masurilor de distantare sociale si dezinfectare.

Sunt operaționale toate unitățile de consum cu livrare la domiciliu (take-away), magazinele alimentare, farmaciile și celecare comercializează produse de strictă necesitate (ex. brutării) și care se închid la orele 21.00. Magazinele care permit accesul clienților în interior vor fi amendate cu 2.000-50.000 de euro și închise pentru o perioadă de 15-90 de zile, iar clienții vor fi amendați cu 300 de euro.

Saloanele de igienă personală și înfrumusețare, siturile arheologice și lăcașurile de cult au fost redeschise începând cu data de 21 martie 2021.

Este permisă prezența a doi pasageri în autoturismele care efectuează transport taxi.

Sunt interzise toate activitățile sportive, cu excepția meciurilor internaționale (fără prezența spectatorilor).

Din data de 24.04.2021 s-au redeschis magazinele, centrele comerciale, outlet-urile și centrele de sănătate corporală și înfrumusețare (numai cu programare prealabilă), inclusiv în Salonic (cu transmiterea unui SMS la 13032) și respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială aplicabile pe întreg teritoriul elen. Cumpărăturile în centrele comerciale tip mall-uri și hypermarket-uri etc. vor fi permise în sistem  „click-away” și „click-inside”( clienților li se va permite accesul în magazin doar în baza unei programări prealabile; în magazine limita este de o persoană la 25 m pătrați, iar în exterior, o persoană la 10 metri pătrați; clienții trebuie să trimită un SMS la linia specială 13032 unde vor transmite doar numele lor, doar o singură dată pe zi; durata maximă a prezenței în magazin este de 3 ore. Dacă trimiterea unui SMS nu este posibilă, persoana va completa o declarație olografă tip, accesul în magazin fiind însă condiționat de existența unei programări la unitatea comercială respective.

A fost reluată circulația între municipalități.

4. Alte informații utile pentru cetățenii români: 

Rămâne în vigoare posibilitatea efectuării, în mod aleatoriu, a unor teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei. Rezultatul testului se eliberează pe loc. Vor fi admise pe teritoriul Republicii Elene numai persoanele care au obținut un rezultat negativ.

Până la data de 15.05.2021, toate persoanele care ies și vor reveni în Republica Elenă au obligația de a completa formularul PLF (Passenger Locator Form) și la plecarea/ieșirea din acest stat.

 În perioada 19.04.2021-15.05.2021 (orele 06:00) prin punctele de trecere a frontierei de la Promachonas (Bulgaria), Nymphaea (Bulgaria) este permisă circulaţia în intervalul orar 07:00 – 23:00, iar prin punctele de trecere a frontierei Evzoni (Macedonia de Nord) şi Kakavia (Albania) – doar în intervalul orar 07:00 – 19:00 – pentru persoanele care se deplasează în scopuri esențiale, absolut necesare (sunt excluse deplasările în scop de turism sau vizită), cetățenii greci, deținătorii unui permis de ședere sau rezidenții permanenți din Republica Elenă.

Datele de contact ale misiunii României în Grecia – AICI.


Egipt

Actualizare din 10 mai 2021

Republica Arabă Egipt se află în situație de urgență până la data de 26 iulie 2021, conform deciziei Parlamentului egiptean din 25 aprilie 2021.

1. Condiții de intrare în Egipt:

 • toți pasagerii curselor aeriene care intră în Republica Arabă Egipt, prin orice aeroport, trebuie să prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore anterior călătorieiAceastă măsură se aplică inclusiv pasagerilor aflați în tranzit pe aeroporturile din Republica Arabă Egipt, chiar dacă destinația finală nu impune prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. În mod obligatoriutestul tip PCR prezentat autorităților egiptene trebuie să fie în original, să aibă ștampila laboratorului de analize, să cuprindă data și ora recoltării probei biologice și să fie redactat în limba engleză, cu mențiunea NEGATIVE.

Singurele persoane exceptate de la măsura prezentării unui test PCR la intrarea în Egipt sunt copiii cu vârsta sub 6 ani. Nu există alte categorii de persoane exceptate.

2. Desfășurarea activităților pe teritoriul Republicii Arabe Egipt

În prezent, marea majoritate a restricțiilor impuse de autoritățile egiptene au fost ridicate, cu respectarea normelor de protecție COVID-19 (masca de protecție este obligatorie în locurile publice).

Rămân în continuare închise zonele de agrement, plajele publice și parcurile.

Localurile publice (cafenele și restaurante) și cinematografele pot funcționa la capacitatea de 50%, cu respectarea unui program strict de funcționare.

Toate activitățile de turism pe teritoriul statului se vor desfășura la o capacitate de 50%.

Toate mijloacele de transport destinate turiștilor vor opera la o capacitate de 50%, cu respectarea distanțării sociale. Pentru categoria de autoturisme tip limuzină se prevede o capacitate de maxim 2 persoane. Pasagerii și conducătorii auto au obligația de a purta măști de protecție. Toate mijloacele de transport sunt prevăzute cu dezinfectant.

Începând cu luna septembrie 2020, toate muzeele și siturile arheologice pot primi turiști locali și străini. Înainte de începerea programului cu publicul se vor efectua operațiuni de dezinfectare. Sunt acceptate grupuri de turiști de maximum 25 persoane. Ghizii turistici sunt obligați să poarte măști de protecție și să folosească mijloace audio de comunicare (care vor fi dezinfectate după folosire). Companiile turistice sunt obligate să pună la dispoziția turiștilor și conducătorilor auto măști de protecție. La intrarea în obiectivele turistice este luată temperatura corporală, inclusiv a angajaților. Este necesară respectarea distanțării sociale de cel puțin un metru. Numărul maxim de vizitatori în cadrul muzeelor și a siturilor arheologice este de 100 de persoane, cu excepția Muzeului Național Egiptean din piața Tahrir, unde pot intra 200 de vizitatori/oră. Se permite accesul a numai 10-15 vizitatori în cadrul oricărui obiectiv turistic de tipul piramidelor sau siturilor arheologice mortuare (în funcție de dimensiuni).

Începând cu luna octombrie 2020, sunt permise croazierele cu vase care oferă servicii în regim hotelier pe fluviul Nil.

3. Alte informații utile pentru cetățenii români: 

Cetățenii români care sosesc direct pe aeroportul din Cairo au nevoie de viză de intrare, care se obține de la Ambasada Republicii Arabe Egipt la București sau direct de la autoritățile de frontieră din aeroport (taxa pentru viza turistică este 25$ și poate fi achitată numai cu numerar – cash).

În hotelurile desemnate (doar cu ocuparea a 50% din capacitate) au fost luate măsuri de protecție speciale, iar în cazul depistării unui caz de COVID-19, persoana în cauză va fi plasată în carantină în camere special amenajate în hotel, iar în cazul agravării simptomelor va fi spitalizată (situație care va genera condiții speciale de tratament și întoarcerea în țară pe cheltuiala turistului).

Se recomandă ca toți turiștii să fie în posesia unor asigurări medicale de călătorie care să acopere minim 20.000 Euro/Dolari (ca sumă asigurată), având în vedere costurile foarte mari percepute de spitalele locale.

Conform reglementărilor/legislației aviației egiptene și a Poliției de frontieră (referitoare la cursele de tip charter), cetățenii străini care sosesc în Cairo cu companii de linie nu pot folosi curse charter din alte orașe pentru întoarcerea în țara natală. Cetățenii străini care sosesc în Egipt (în alte orașe decât capitala) prin intermediul curselor charter se pot întoarce în țara de origine folosind companii de linie din Cairo.

Date de contact ale misiunilor României în Egipt – AICI.


Spania

Actualizare din 11 mai 2021

1. Condiții de intrare în Spania:

 • toate persoanele care călătoresc în Spania, pe cale aeriană sau maritimă, provenind din zone/state cu risc epidemiologic ridicat trebuie să prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, care să fie efectuat cu maxim 72 ore anterior intrării pe teritoriul spaniol. Ca alternativă la testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, se poate prezenta un test TMA negativ (Transcription-Mediated Amplification) sau alte probe moleculare echivalente.
 • Potrivit listei în vigoare la acest moment, România se regăsește printre statele care sunt vizate de măsura privind obligativitatea prezentării unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, toate persoanele care călătoresc spre Spania, pe cale aeriană sau maritimă, trebuie să completeze, anterior efectuării călătoriei, un formular privind starea de sănătate prin intermediul aplicației Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet www.spth.gob.es. În situația în care pasagerul este minor sau o persoană dependentă, formularul poate fi completat de către tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea informațiilor furnizate. Ulterior completării formularului, se va genera un cod unic QR de sănătate, care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul/portul de destinație. Dacă formularul va fi semnat din aplicație, acesta va apărea în secțiunea „Călătoria mea”, iar utilizatorul va recepționa și un e-mail care poate fi imprimat. Având în vedere noile condiții, formularul va include o rubrică suplimentară privind rezultatul testului PCR/TMA pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

La sosirea în Spania, autoritățile spaniole pot solicita călătorilor dovada în original a testului PCR/testului TMA (în format digital sau pe hârtie), document care trebuie să fie redactat în limba spaniolă, engleză, franceză sau germană și să cuprindă numele și prenumele călătorului, datele documentului de identitate național sau al pașaportului cu care se va legitima, data efectuării testului, datele unității medicale care a realizat testul, precum și rezultatul negativ al acestuia. În situația în care rezultatul testului este emis într-o altă limbă, autoritățile spaniole solicită o traducere în limba spaniolă, efectuată de o instituție avizată.

Copiii cu vârste mai mici de 6 ani sunt exceptați de la măsura obligativității prezentării unui test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.

2. Alte informații utile pentru cetățenii români: 

Pentru informații specifice regiunii în care vă veți deplasa, recomandăm consultarea paginilor de internet/ rețelelor de socializare ale Consulatelor din circumscripțiile de interes, precum și paginile autorităților regionale spaniole.

Date de contact ale misiunilor României în Spania – AICI.


Turcia

Actualizare din 10 mai 2021

Autoritățile turce au luat decizia carantinării totale a întregii țări începând cu data de 29.04.2021, ora locală 19:00 până la data de 17.05.2021, ora locală 05:00. În această perioadă, vor fi interzise ieșirile în spațiul public, precum și călătoriile între orașe, fiind permise doar deplasările urgente și cele necesare pentru asigurarea hranei. În zilele de duminică supermarketurile vor fi închise.

Cetățenii străini care călătoresc în Turcia în scop turistic și nu sunt posesori de permise de ședere/muncă emise de statul turc sunt EXCEPTAȚI de la măsura carantinării și NU se supun regulilor prezentate mai sus. Toate celelalte măsuri prezentate în continuare rămân în vigoare.

1. Condiții de intrare pe teritoriul Turciei:

Până pe 31 mai 2021 inclusiv, persoanele care sosesc în Turcia pe cale aeriană, terestră sau maritimă trebuie să prezinte la îmbarcare/intrarea pe teritoriul Turciei un rezultat negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore în prealabil.

Persoanelor care nu prezintă testul negativ tip PCR nu li se va permite îmbarcarea în aeronavele care au ca destinație Republica Turcia. 

Începând cu data de 15 martie 2021, pasagerii curselor aeriene care sosesc în Turcia au obligația de a completa formularul de intrare de pe portalul register.health.gov.tr, cu maxim 72 ore înaintea îmbarcării. Formularul va fi prezentat la îmbarcare în format fizic (tipărit) sau electronic (pe telefonul mobil/tabletă). Ulterior completării formularului va fi emis codul HES, în baza căruia călătorii vor putea avea acces la transportul intern și cazare. În situația în care pasagerii nu au completat anterior călătoriei formularul sus-menționat, aceștia vor fi sprijiniți de către reprezentanții companiei aeriene pentru completarea acestuia. Este necesară completarea formularului de intrare în Turcia indiferent de modalitatea de transport utilizată, rutieră, aeriană sau navală. Completarea formularului nu este obligatorie pentru pasagerii aflați în tranzit aeroportuar.

În situația în care persoanele care intenționează să călătorească pe cale rutieră, feroviară și maritimă, inclusiv cele aflate în tranzit, nu sunt în măsură să prezinte rezultatul testului (conform solicitării adresate de către autorități), aceștia pot intra pe teritoriul Republicii Turcia, cu mențiunea că li se va aplica măsura carantinei pentru o perioadă de 10 zile, la adresa de cazare declarată (locuință, hotel etc.), urmând ca în a 7-a zi să se deplaseze pentru a efectua un test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2. Dacă rezultatul testului efectuat este negativ, persoanele în cauză vor putea ieși din carantină. Persoanele care nu dețin un loc de cazare (locuință, hotel etc.) unde să poată efectua perioada de carantină prevăzută de lege, vor fi redirecționate pentru efectuarea carantinei instituționalizate.

Persoanele care în ultimele 10 zile anterioare sosirii în Republica Turcia s-au aflat în India sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore de la data intrării în Republica Turcia și au obligația de a intra în carantină pentru o perioadă de 14 zile, fiind direcționate pentru efectuarea carantinei instituționalizate în centre special amenajate, care aparțin Direcțiilor de Sănătate Publică.

Sunt exceptați de la măsura prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, precum și de la măsura carantinei, copiii cu vârsta sub 6 ani, membrii personalului navigant, șoferii de tir, transportatorii și marinarii, inclusiv cei aflați în tranzit.

Deținătorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu nu sunt exceptați de la regulile menționate anterior, aceștia având, la rândul lor, obligația de a prezenta un rezultat negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Republicii Turcia.

Pasagerii sosiți din Brazilia şi Africa de Sud vor fi supuși măsurii de carantină instituționalizată, fără posibilitatea efectuării măsurii de carantină la o adresă dorită.

2. Tranzit

Începând cu data de 31 decembrie 2020, toate persoanele, indiferent de cetățenie, care vor efectua tranzit aeroportuar (pe cale aeriană) pe teritoriul Republicii Turcia sunt exceptate de la obligativitatea prezentării la îmbarcarea în aeronavă a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, cu condiția rămânerii în zona liberă a aeroportului. Această derogare nu se aplică persoanelor care schimbă aeroportul (ex. aeroportul Sabiha Gökcen cu aeroportul Istanbul sau invers).

Cu excepția membrilor personalului navigant, șoferilor de tir, transportatorilor, marinarilor și a copiilor cu vârsta de până la 6 ani, toate persoanele care tranzitează Republica Turcia pe cale rutieră, feroviară sau maritimă trebuie să prezinte autorităților vamale turce, la intrarea în țară, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Republica Turcia.

3. Alte informații utile pentru cetățenii români: 

Operatorul local de check-in/handling din Aeroportul Internațional Istanbul solicită tuturor călătorilor, inclusiv celor aflați în tranzit (îmbarcaţi şi de pe alte aeroporturi din Turcia), testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 pentru a li se permite îmbarcarea către România.

Autoritățile Republicii Turcia au condiționat utilizarea mijloacelor de transport rutier, aerian, feroviar sau maritim de pe teritoriul său, precum și accesul în spațiile de cazare (hoteluri, pensiuni etc.) și în centrele comerciale de deținerea unui cod de identificare unic, denumit HES Code. Acesta poate fi obținut de cetățenii străini prin trimiterea unui mesaj SMS la numărul 2023 (disponibil doar în Republica Turcia, iar pentru a fi validat, mesajul trebuie să fie transmis de pe un număr din rețeaua de telefonie mobilă turcă) cu textul „HES (spațiu) Cetățenia (spațiu) Seria pașaportului (spațiu) anul nașterii (spațiu) numele de familie”. Exemplu: „HES ROM 0555551112 1992 POPESCU”. De asemenea, codul HES poate fi obținut și anterior sosirii în Republica Turcia, prin intermediul aplicației de telefonie mobilă „Hayat Eve Sığar”, disponibilă în App Store și Google Play.

Cetățenii sunt obligați să poarte masca în toate zonele (zone publice, bulevarde, străzi, parcuri, grădini, zone de picnic, plajă, vehicule de transport public, locuri de muncă, fabrici etc., cu excepția locuințelor).

În vehiculele de transport în care nu este posibilă respectarea distanțării (microbuze și autobuze) nu se va permite transportul pasagerilor în picioare. În mijloacele de transport care circulă pe calea ferată (metrou, tramvai etc.), în microbuze și autobuze care pot asigura păstrarea distanței de siguranță, numărul pasagerilor care pot circula în picioare va fi stabilit de Comisiile de Igienă Provinciale. În mijloacele de transport care circulă pe cale ferată (metrou, tramvai), precum și microbuze şi autobuze cu scaune distanțate, se va afișa la vederea numărul de persoane care poate fi transportat in picioare și vor fi marcate locurile destinate pentru aceștia.

Datele de contact ale misiunilor României în Turcia: AICI.


Intrarea pe teritoriul României

Cu excepția Egiptului, toate statele menționate mai sus se află pe lista galbenă actualizată în data de 10 mai 2021 de autoritățile române, disponibilă AICI.

Dorim să subliniem și pe această cale faptul că reluarea activităților economice și revenirea la o viață normală depinde exclusiv de succesul campaniei de vaccinare care se desfășoară pe plan mondial și încurajăm toate persoanele care doresc să se vaccineze să facă acest lucru.

Clienți multumiți

Suport permanent

Siguranță confort

Calitate garantată

Punctualitate

Conducători auto cu experiență

Newsletter

Fii primul care află ofertele noastre. Abonează-te acum!

* Câmp necesar
Solicită Ofertă